บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด มีความยินดีที่จะรับบุคคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มในหลายอัตรา ท่านใดมีความสนใจร่วมงานกับทางบริษัทฯ
ส่งจดหมายสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย หรือใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด ตามที่อยู่ในเว็ปไซต์

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( 5 อัตรา )
   
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
หรือนิเทศสาสตร์
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   เจ้าหน้าที่ประสารงานขาย ( 2 อัตรา )
   
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน   เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า/ขนส่ง
   
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง วุฒิปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   พนักงานควบคุมการผลิต ( 5 อัตรา )
   
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี   พนักงานฝ่ายผลิต/ช่างเทคนิค ( 10 อัตรา )
   
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง วุฒิปวช., ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


Copyright © 2010 Nge heng champion group Company Limited, All Rights Reserved. Designed by Charcoal